Περιστάσεων

Σχεδιασμένες να καλύπτουν από τις πρακτικές ανάγκες μιας επαναλαμβανόμενης χρήσης μέχρι τις αισθητικές ανάγκες μιας ιδιαίτερης στιγμής , οι τσάντες αυτές φτιάχνονται με σκέψη πίσω από την χρήση.