Ο Γρηγόριος Νανζιανζηνός συγγράφει τους λόγους του

400.00

« Ο Γρηγόριος Νανζιανζηνός συγγράφει τους λόγους του »

 

Αυγοτέμπερα σε ειδικά επεξεργασμένο χάρτινο υποστήριγμα.                                                                Διαστάσεις :29cm Χ 39cm.

Ζωγραφικό έργο που ακολουθεί τα πρότυπα της βυζαντινής αγιογραφίας ,όπως αυτή απαντιέται σε ευαγγελικούς κώδικες και χειρόγραφα.                                                                                                                          Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αποδίδεται καθιστός στο ξύλινο γραφείο του με ασκητικό ένδυμα ενώ το χέρι του Ιησού οδηγεί τον λόγο του.                                                                                                                                               Το κύριο θέμα πλαισιώνεται από αρχιτεκτονικά στοιχειά με διακοσμητικές λεπτομερές. Στο κεντρικό άνω κλίτος εικονίζεται η Παναγία ένθρονη με τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά.

Μια κλασικά βυζαντινή αγιογραφία, της οποίας όμως η δομή την κάνει να ξεφεύγει από το αυστηρό των φορητών εικόνων.