Δίσκοι

Ξύλινοι δίσκοι, με προτότυπα ζωγραφικά θέματα